Master By Research – projektbaserat masterprogram

Spara favorit 13 aug augusti 2019
Renrum

Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är vårt projektbaserade masterprogram något för dig! Master by Research är ett projektbaserat masterprogram för studenter som vill sikta mot en framtida karriär inom forskning eller den bransch du brinner för.

Programmet riktar sig till dig som är motiverad att utveckla färdigheter och kunskaper på ett självständigt sätt då programmet till stor del genomförs i form av forskningsarbete. Som student ingår du i en forskningsgrupp och deltar som medarbetare i ett forskningsprojekt som drivs vid avdelningen och kommer alltså att arbeta både i samarbete med andra och självständigt.

Utbildningen består av både kurser på avancerad nivå samt projektarbete och leder fram till ett individuellt avhandlingsarbete sista terminen, en Master thesis. Endast ett fåtal platser finns att söka inom varje ämne.

Vi erbjuder projektbaserat masterprogram inom följande ämnesområden:

Arkiv och informationsvetenskap
Kontakt: Erik Borglund, erik.borglund@miun.se
Det är ingen antagning till detta program för 2019. Nästa antagning kommer att vara 2020.

Biologi
Kontakt: Fredrik Carlsson, fredrik.carlsson@miun.se

Datateknik
Kontakt: Mikael Gidlund, mikael.gidlund@miun.se

Elektronik
Kontakt: Kent Bertilsson, kent.bertilsson@miun.se

Informatik
Kontakt: Lena-Maria Öberg, lena-maria.oberg@miun.se
Det är ingen antagning till detta program för 2019. Nästa antagning kommer att vara 2020.

Kemi
Kontakt: Erik Hedenström, erik.hedenstrom@miun.se

Kemiteknik
Inriktning: Bioenergi, Komplexa material, Högutbytesmassateknologi och
Teknisk yt- och kolloidkemi.
Kontakt: Ida Svanedal, ida.svanedal@miun.se

Maskinteknik- Sportteknologi
Kontakt: Mikael Bäckström, mikael.backstrom@miun.se
Det är ingen antagning till detta program för 2019. Nästa antagning kommer att vara 2020.

Medie- och kommunikationsvetenskap
Kontakt: Kajsa Falasca, kajsa.falasca@miun.se
Det är ingen antagning till detta program för 2019. Nästa antagning kommer att vara 2020.

Miljövetenskap
Kontakt: Erik Grönlund, erik.gronlund@miun.se

Miljöteknik
Kontakt: Erik Grönlund, erik.gronlund@miun.se

Teknisk Fysik
Kontakt: Jonas Örtegren, jonas.ortegren@miun.se

Humanvetenskap
Inriktning: Idrottsvetenskap, Turism och Socialt arbete
Idrottsvetenskap, kontakt: Erika Schagatay, erika.schagatay@miun.se 
Turism, kontakt: Sandra Wall-Reinus, sandra.wall-reinus@miun.se
Socialt arbete, kontakt: Majen Espvall, majen.espvall@miun.se
Det är ingen antagning till inriktningen Socialt arbete 2019. Nästa antagning kommer att vara 2020.

Intervjuer

Efter ett prisat examensarbete fick hon en projektanställning som var språngbrädan in i arbetslivet. Nu läser Kajsa Master by Research och ser det som en konkurrensfördel på framtida arbetsmarknad.