Turism och destinationsutveckling, 180 hp

Spara favorit

Turism är den bransch som växer snabbast i världen. Efter avslutad utbildning har du alla möjligheter, eftersom arbetsmarknaden är både bred och global. Är du intresserad av att planera, utveckla och marknadsföra resmål och evenemang ur ett hållbart perspektiv är det här en utbildning för dig. En nära kontakt med arbetslivet genom lång praktik och projektarbeten förbereder dig för din kommande karriär. Utbildningen sker i en internationell studiemiljö.

Alla vägar öppna
Programmet ger dig en bred kompetens inom en rad olika områden som hållbar destinationsplanering och turismutveckling, projektledning, evenemangsproduktion och produktutveckling samt konsumentbeteende och marknadsföring. Genom valbara kurser har du möjlighet att profilera dig utifrån intresse.

Tydlig internationell koppling
Utbildningen är internationellt inriktad och du kan förlägga delar av studierna utomlands. Lärarna på utbildningen kommer från olika bakgrunder och strävar efter att ge dig internationella exempel för att skapa global förståelse för turismnäringen.

Fokus på hållbarhet
Turismnäringen står inför stora framtida utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Det måste tas hänsyn till de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av vårt resande. Därför behövs den kunskap om hållbar turism som vårt program tillhandahåller. Programmet ger dig en helhetssyn av hållbarhet och utrustar dig med nödvändiga verktyg för att kritiskt analysera, utmana samt föreslå förbättringar för branschen.

Forskningsnära
Programmet bygger på över fyrtio års erfarenhet av turismutbildning på akademisk nivå och finns i en region där turistnäringen länge varit stark. Den senaste forskningen utgör ett starkt inslag i utbildningen genom ETOUR - Sveriges största turismforskningsmiljö. Vid Mittuniversitetet erbjuds även Nordens enda forskarutbildning i turismvetenskap.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Tourism Studies or Human Geography

Efter utbildningen

Utbildningen riktar sig till en nationell och internationell arbetsmarknad. Tidigare studenter återfinns inom både privat och offentlig sektor. De arbetar bland annat som planerare, utredare och analytiker, turist- och destinationschefer, projektledare och strateger, marknadsföringsansvariga och företags- och produktutvecklare.

Utbildningen ger dig en grund för fortsatta studier på avancerad nivå och därefter forskarutbildningsnivå. Efter utbildningen kan du även söka traineeutbildning.

Arbetslivskontakt

Programmet ger dig möjlighet till en hel termins praktik, samt gästföreläsare, fältarbete och studieresor. Projektarbete i samarbete med branschråd och partners i näringen ger dig förutsättningar för att bygga kontaktnät och kännedom om arbetsmarknaden. Fler kopplingar till arbetslivet får du genom MIUN Karriär och MIUN Innovation som bland annat erbjuder coaching, mentorprogram och affärsutvecklingsstöd inom programmet.

Utbildningen är internationellt inriktad och du kan förlägga delar av studierna utomlands.

Intervjuer/filmer med tidigare studenter

40 års jubileum

Turism och destinationsutvecklingsprogrammet fyller 40 år. För att fira har vi intervjuat en rad tidigare studenter, från olika decennier, om deras karriärresor och vad de gör i dag. Kolla på alumnfilmerna!

Koppling till dynamiskt forskningscenter

logotyp

Sveriges största turismforskningsmiljö ETOUR bedriver forskning och utbildning i nära dialog och samverkan med aktörer inom turistnäringen med fokus på fyra forskningsområden: "Naturbaserad turism", "Informationsteknologi och turism", "Turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik" och "Destinationer".  Läs mer om forskningen vid ETOUR

Vill du fördjupa dina kunskaper inom turism?

Vår master i turism tar sitt avstamp i den senaste forskningen och kopplar ihop den med dagsfärsk praxis inom turism och kulturgeografi.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Evenemangskursens samarbete med ÖFK