Organisationers kommunikation

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen ORGANISATIONERS KOMMUNIKATION. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 6 svenska sidor och 1 engelsk sida som är taggade med ORGANISATIONERS KOMMUNIKATION. Innehållet kan variera beroende på språk.

Nyttan med kommunikativt ledarskap

I forskningsprojektet Communicative Leadership Development undersöker forskare från DEMICOM vilka effekter utbildningar i kommunikativt ledarskap har för...

Besök av Nortbert Steigenberger

Onsdagen den 17 oktober gästades RCR av Norbert Steigenberger, docent i företagsekonomi vid Jönköping University. Steigenberger forskar om organisatori...

Licentiatseminarium i data- och systemvetenskap: Klas Gustavsson

Den 13 Juni ägde ett licentiatseminarium i data- och systemvetenskap rum på Mittuniversitetet. Klas Gustavsson försvarade sin avhandling "Stochastic...

Vägen till krisberedskap avslöjar ojämlikheter i samhället

Myndigheters sätt att kommunicera risker och kriser avslöjar ett sårbart och ojämlikt samhälle. Det visar en internationell studie från Risk-...