Undervisning och människors beteende

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen UNDERVISNING OCH MÄNNISKORS BETEENDE. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 26 svenska sidor och 2 engelska sidor som är taggade med UNDERVISNING OCH MÄNNISKORS BETEENDE. Innehållet kan variera beroende på språk.

Forskare vill se nytt fokus på orsaker till pojkars skolprestationer

Pojkar som presterar sämre i skolan bör uppmärksammas än mer i framtida forskning. Det menar forskaren Ingela Åhslund som i sin licentiatavhandling...

Mariam och Jennifer vill förändra bilden av förorten med Botkyrka som bas

Mariam Miyan och Jennifer Guijo da Silva vill jobba för ett samhälle som tar hänsyn till alla medborgare. Under sin praktik på socionomutbildningen...

Besök av Nortbert Steigenberger

Onsdagen den 17 oktober gästades RCR av Norbert Steigenberger, docent i företagsekonomi vid Jönköping University. Steigenberger forskar om organisatori...

Forskning kring hur vi fattar beslut ger doktorshatt

Att fatta beslut tillsammans spelar en viktig roll i samhället. I en avhandling från Mittuniversitetet konstateras att det lönar sig för till...

Visa fler