Biologi

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen BIOLOGI. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 5 svenska sidor och 6 engelska sidor som är taggade med BIOLOGI. Innehållet kan variera beroende på språk.

Mittuniversitetet och Härnösands kommun vill utveckla en hållbar livsmedelsindustri

Mittuniversitetet och Härnösands kommun startar tre forskningsprojekt inom Foodtech under 2019. Satsningen stödjer Härnösands kommuns inriktning om att...

Kommentar: Brandsommaren 2018 och ett missat perspektiv

Lukten av brandrök har varit en påtaglig påminnelse om den katastrof som pågått i de svenska skogarna. Stora ekonomiska värden har gått upp i rök och...

Skogsplantor och ungskog skyddas från älg och sork med giftfria metoder

Matilda Lindmark är doktorand vid Mittuniversitetet. Hon forskar på skogsskador som orsakas av älg och sork. Älg och sork betar gärna på skogsplantor...

Jästsvampar kan bidra till produktion av biodiesel och fettsyror

Projektet GrönaPro handlar om att i labbskala studera och utveckla gröna produkter från skogsindustrin. Målsättningen är att omvandla olika restprodukter...

  • Dofter som vapen mot skogsskador

    08 december - 2017

    Kan man kommunicera med en halv centimeter stora varelser via doft? Kan man styra skogens konung att bara äta en viss del av ungtallen? Frågar du forskarn...