Lars Nord i TV4 om journalistikens partiskhet

Spara favorit 17 aug augusti 2018

Flera högt uppsatta politiker inom Moderaterna kritiserat media för att lyfta klimatet som en viktig fråga i syfte att hjälpa Miljöpartiet i valet. DEMCOMs Lars Nord kommenterar i vilken uträckning medierna är partiska eller ej.

Denna kritik har väckt omfattande diskussion och vissa medieforskare har till och med jämfört detta med den fientliga jargong som USA:s president Donald Trump har piskat upp mot amerikanska journalister.

I inslaget förs en disksussion om ämnet där Professor Lars Nord deltar tillsammans med Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski.

Här kan du se inslaget


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.