Forskning

Jordglob magasin

Forskning för en bättre framtid

Välkommen till vår nyhetssida där du kan läsa mer om den fascinerande värld som utgörs av Mittuniversitetets forskning. En snabb inblick i några av de projekt vi driever får du i vårt forskningsmagasin.

Läs och låt dig inspireras

Maths Bertell

Midsommar – religionshistoriker medverkar i amerikansk långfilm

Maths Bertell, religionshistoriker på Mittuniversitetet, har medverkat som rådgivare och anthropology consultant till den amerikanska...

Östersundshems huvudkontor

Arbetstidsförkortningen på Östersundshem gav störst effekt bland kvinnor

Ökat välbefinnande, bättre sömn och en känsla av att man orkar mer är några resultat som presenteras i en delrapport av de forskare...

Approved

Kvalitetsteknik - ett seriöst forskningsområde?

Efter att ha gått igenom över 11 000 akademiska publiceringar som gjorts under 40 år ställer sig forskaren Daniel Carnerud frågan:...

Skolryggsäck

Forskare vill se nytt fokus på orsaker till pojkars skolprestationer

Pojkar som presterar sämre i skolan bör uppmärksammas än mer i framtida forskning. Det menar forskaren Ingela Åhslund som i sin licentiatavhandl...

Häst och vagn på Jamtli

Nytt projekt belyser besöksnäringens roll för regional utveckling

Det behövs mer kunskap kring hur besöksnäringen i Jämtlands län kan utvecklas. Det konstaterar turismforskningsinstitutet ETOUR och...

Jethwear monterar sensorer

Goggles, sockor och byxor utvecklas i universitetslabb

Den jämtländska outdoorindustrin har tagit testmiljön på Mittuniversitetet till hjälp för att utveckla och testa ett 40-tal nya produkter...